Les: Forklaring av virkemiddel (gjentakelse)

Ofte legger du nok raskt merke til mye interessant i en novelle du leser. Så skal du sette deg ned og skrive om det, og det syns du kanskje er en større utfordring. Under ser du et eksempel på hvordan du kan forklare virkemidler som blir brukt i en novelle. Kanskje du får noen tips til hvordan du kan gjøre det selv neste gang du skal tolke en slik tekst?

Her er starten på novella "Tilståelsen" av Jo Nesbø, som du finner på side 368 i læreboka. Det kan være lurt at du har lest hele novella før du gjør denne oppgaven videre.

<p>«Er jeg noe til hjelp, betjent?»</p> Jeg setter fra meg Simones kaffekopp på duken på salongbordet hennes. Hennes kaffekopp. Hennes duk. Hennes salongbord. Selv skålen med sjokolade midt på bordet er hennes. Ting. Merkelig hvor lite slikt betyr når man er død, på den ene eller den andre måten.»

Under er et eksempel på hvordan du kan forklare virkemiddelbruken i novelleutdraget. Velg hva du vil ha markert, ved å huke av boksene til høyre for teksten.

Tekstanalyse

Vis i teksten