Flerkulturelt arbeidsliv

Hva vil det si at et samfunn er flerkulturelt? Tenk gjennom, og diskuter i klassen. 

På mange norske arbeidsplasser jobber det mennesker fra ulike land. Hvilke utfordringer kan man møte i et flerkulturelt arbeidsliv? Hvordan kan disse utfordringene løses?

Nettressurser