Fra artikkel til novelle (virkemidler i ulike teksttyper)

Formålet med en tekst er avgjørende for hvilken sjanger man velger å bruke. For at lesingen skal bli mer målrettet, bør du stille deg selv noen spørsmål før du leser en tekst:

Hva skal du oppnå med å lese denne teksten?

Hva tror du avsenderen ønsker å oppnå med teksten sin?

Tenk også gjennom om du skal få konkret informasjon om noe, om du skal lære noe, bli overbevist om noe, eller om du skal bli underholdt. Du må også tenke gjennom formålet med teksten før du skriver, og stille deg følgende spørsmål: Skal jeg informere om noe, skal jeg overbevise eller argumentere, eller skal jeg underholde?

En nyhetsartikkel er sakprosa og forsøker å gi referat fra en hendelse på en objektiv og nøytral måte. En novelle er en skjønnlitterær, oppdiktet tekst. En artikkel må ha fullstendige setninger og referere til det som har hendt, på en objektiv og nøytral måte. I en novelle er det større rom for kunstnerisk frihet. En novelle kan ha ufullstendige setninger og kan fortelles ved hjelp av for eksempel scenisk framstilling, innblikk i tanker og tilbakeblikk.

Les nyhetsartikkelen Yogalærer i kokainrus mishandlet kvinnelig gjest, og svar på spørsmålene under.

  1. Hva er formålet med artikkelen?

  2. Hva kjennertegner en novelle?

  3. Velg et utdrag fra artikkelen, og skriv det om til et novelleutdrag, der du bruker ett eller flere av følgende virkemidler: innblikk i tankene, scenisk framstilling, tilbakeblikk eller ufullstendige setninger. Bestem deg på forhånd om synsvinkelen skal ligge hos yogalæreren eller hos gjesten.