Kulturkonflikt mellom kjønn (Daisy Sisters)

Daisy Sisters av Henning Mankell

1) Tenk gjennom før lesing: Mange arbeidsplasser er dominert av ett kjønn. Hva mener du er den største forskjellen på kvinner og menn? Hva slags konflikter kan oppstå på arbeidsplasser der det ene kjønnet er i stort flertall?

2) Under lesing: Gå sammen to og to. Begge skal lese romanutdraget fra Daisy Sisters (s. 257-360). Den ene (A) skal lese teksten med vekt på kvinnenes handlinger, mens den andre (B) skal konsentrere seg om hva mennene på arbeidsplassen gjør.   

3) Rollespill etter lesing: Forestill dere at sjefen på jernverket vil prøve å løse konflikten som har oppstått. Han kaller to av medarbeiderne inn til møte slik at de kan presentere saken fra hvert sitt ståsted. A presenterer konflikten fra kvinnenes synsvinkel, mens B presenterer saken fra synsvinkelen til mennene. Prøv å diskutere og komme fram til en løsning begge parter kan godta.

Diskusjon i klassen: Romanen Daisy Sisters ble utgitt i Sverige i 1982. Kunne handlingen foregått på en norsk arbeidsplass i dag? Hvorfor / hvorfor ikke?

Nettressurser