Sammenlikn to nyttårstaler

Holder alle norske statsministre taler på lik måte? I lenkene under finner du to nyttårstaler holdt av to ulike statsministere. Nyttårstalen blir sendt på tv-kanalen NRK til hele det norske folk 1. nyttårsdag hvert år.

Oppgaver til talen til Erna Solberg:

 1. Se fram til 05.43 i nyttårstalen til Erna Solberg for året 2013.

 2. Finn ut om sammenhengen rundt talen (konteksten): Hvor lenge hadde Solberg vært statsminister? Hvilke kampsaker hadde partiet hennes høsten før hun holder denne talen? Var det noen spesielle hendelser som skjedde i Norge i 2013?

 3. Hva kan være grunner til at hun velger å starte talen sin med å snakke om akkurat de temaene hun gjør?
 4. Se på tabellene på side 119 og 120 i Kontakt. Noter ned hvilke argumentstyper Solberg bruker i talen sin, og begrunn ved å vise til konkrete eksempler fra talen.

 

Oppgaver til talen til Jens Stoltenberg:

 1. Se fram til 05.48 i nyttårstalen til Jens Stoltenberg for året 2011.

 2. Finn ut om sammenhengen rundt talen (konteksten): Hvor lenge hadde Stoltenberg vært statsminister? Var det noen spesielle hendelser som skjedde i Norge i 2011?

 3. Hva kan være grunner til at han velger å starte talen sin med å snakke om akkurat de temaene han gjør?

 4. Se på tabellene på side 119 og 120 i Kontakt. Noter ned hvilke argumentstyper Stoltenberg bruker i talen sin, og begrunn ved å vise til konkrete eksempler fra talen.

 5. Hva kan være grunner til at han fokuserer på ytringer på Internett?

 

Oppgaver der du sammenlikner talene:

 1. Hva er formålet med en slik nyttårstale?

 2. Hvordan appellerer de to statsministrene til følelsene hos mottakerne? Retter de seg mot de samme følelsene, eller finner du noen forskjeller?

 3. Hvem syns du appellerer mest til fornuften hos mottakerne? Begrunn svaret ditt.

 4. Hva gjør de to for å framstå som troverdige overfor den som hører og ser på talen deres?