Fagspråk og forståelse

Innenfor mange yrkesgrupper brukes et spesielt fagspråk. Kortfilmen Brukerstøtte illustrerer hvor vanskelig det kan være å forstå en instruksjon der det blir brukt uttrykk man ikke kan. Kundebehandleren i filmen må forklare kjente faguttrykk ved hjelp av andre ord.

Oppgaver:

  1. Fins det fagspråk innenfor ditt programfag (eller ditt fremtidige yrke) som kan være vanskelig å forstå for folk utenfor fagmiljøet? Skriv ned eksempler på slike ord.

  2. Sammenlikn ordene med en medelev. Snakk om hva ordene betyr. Lag en ordsky av faguttrykkene deres ved hjelp av wordle.net. Ord som brukes ofte, kan skrives flere ganger.

  3. Forklar ordene i ordskyen til hverandre. Beskriv ordene slik du ville gjort til en som ikke kjenner til fagspråket.

Nettressurser