Vurder to ulike nettdebatter!

Mange nettaviser har egne debattforum. Du kan også legge inn kommentarer under den enkelte nyhetssaken i selve nettavisa, for eksempel under et kampreferat fra en fotballkamp eller en sak om ny bomring for bil i lokalmiljøet. I tillegg er det mange andre nettforumer der du kan debattere ulike saker.  

Oppgaver:

  1. Let opp to ulike nettdebatter. Du kan enten velge to debatter som handler om det samme emnet, eller du kan velge debatter som tar for seg forskjellige emner.

  2. Hvilke uttalelser finner du som kunne blitt anmeldt etter norsk lov? (Tips: Du finner utdrag fra straffeloven under "Nyttige lenker".)

  3. Undersøk: Er de fleste innleggene publisert anonymt, eller har de fleste signert med fullt navn?
  4. Ta for deg ett konkret innlegg, og vurder om du syns det personen skriver, virker overbevisende eller ikke. Begrunn svaret ditt.

Nettressurser