Twitterspråket og lommetvitring

Les den litt spesielle meldingen daværende statsminister Jens Stoltenberg la ut på Twitter-kontoen sin i august 2012, ved å gå inn på lenka under.

Oppgaver:

  1. Hva tror du ordet "lommetvitring" betyr? Er det noen som ikke vil forstå dette ordet?

  2. Foreta en spørreundersøkelse i klassen: Ville dere brukt et typisk twitter- eller sms-språk i en e-post dere sender til norsklæreren deres? Diskuter felles: Hva er grunner til at dere ville brukt, eller ikke ville brukt, et slikt språk i denne sammenhengen?

  3. Tenk deg at "hvkæ" faktisk hadde vært en forkortelse for noe. Hva kan det være en forkortelse for? Lag en liste med muligheter.

  4. Hva skal til for at forkortelsen "hvkæ" hadde blitt populær å bruke på Twitter og sms blant ungdom? Diskuter i klassen.