Virkemidler i debattinnlegget "Kjære nettroll"

Når du skriver et debattinnlegg, er målet å overbevise leseren om noe. For å klare dette bør du tenke nøye gjennom hvilke virkemidler du velger. Les debattinnlegget "Kjære nettroll" skrevet av "Student 21", som du finner i lenka under.

Oppgaver:

   1. Formuler hovedsynet til "Student 21".

   2. Forfatteren av debattinnlegget setter saken på spissen og bruker en del overdrivelser. Finn noen eksempler på dette.

   3. Hun bruker også direkte henvendelse flere steder. Finn noen eksempler på dette.

   4. Hva tror du hun vil oppnå med dette debattinnlegget, og hvordan kan det virke på mottakeren?

   5. Vurder: Hvor saklig er "Student 21" i dette innlegget? Begrunn svaret ditt.

   6. Vurder: Hva kan det ha å si for troverdigheten hennes at hun har publisert innlegget anonymt?