Jakter på nettroll i Sverige

Et nettroll er en person som legger ut krasse og krenkende kommentarer anonymt i nettdebatter. I Sverige er det et tv-program som heter #Trolljegerne, der programlederen avslører og oppsøker disse nettrollene og stiller dem spørsmål. Se et klipp fra en av episodene i lenka under.  

Oppgaver:

  1. Er du enig eller uenig i påstanden: "Det denne programlederen gjør, er like ille som det nettrollene gjør."? Begrunn svaret ditt. Diskuter i klassen.