Et lite komma får store konsekvenser

Et lite komma kan endre hele betydningen av en setning.

Oppgaver:

  1. Setning 1: "Vi kan friste med et lite oversiktlig miljø". Setning 2: "Vi kan friste med et lite, oversiktlig miljø". Forklar hvordan kommaet i den andre setningen endrer betydningen.

  2. Setning 1: "Heng ham ikke, vent til jeg kommer". Setning 2: "Heng ham, ikke vent til jeg kommer". Forklar hvordan plasseringen av kommaet i de to setningene endrer betydningen av dem.

  3. Skriv om denne setningen så den blir mer presis: "Bare de siste månedene har unge menn som har blitt tatt i bilen med mobilen i hånda, skutt i været.".