- Norsk er et rikt språk

I lenka under finner du et intervju med språkviter og forfatter Helene Uri. Hun snakker blant annet om at norsk er et rikt språk, og at vi stadig lager nye ord når vi trenger det.  

Oppgave:

  1. Les intervjuet med Helene Uri. Er du enig med henne? Diskuter i klassen.

  2. Hvert år kårer Språkrådet årets nye ord. Les "topp 10"-lista i lenka under. Er det noen ord du ikke vet hva betyr, eller som du aldri har hørt før?

  3. Lag en punktliste med mulige grunner til at det norske språket endrer seg, både når det gjelder nye ord og nye måter å formulere seg på. Sammenlikn svarene i klassen, og se hvor mange ulike grunner dere kommer fram til sammen.