Utmerkede artikler på Wikipedia

Mange er skeptiske til å bruke Wikipedia som kilde, fordi alle kan lage seg en profil, legge inn og endre informasjon. Wikipedia har derimot noen artikler som er særlig kvalitetssikret, og som de kaller "utmerkede artikler". Du kjenner igjen artiklene ved at det står en stjerne øverst til høyre i dem. Du finner en liste over disse artiklene i lenka under.