Sjangerlæretankekart

 

 
 

 

Tankekartet i lenken viser en oversikt over ulike teksttyper. Teksttypene er inndelt i hovedkategoriene skjønnlitteratur og sakprosa. Under enkelte sjangre står det utfyllende tekst. Bruk tankekartet med sjangerlære som modell til å lage et tankekart over aktuelle sjangre du møter i programfaget ditt.