Intervju med en ungdom som skriver dikt

I lenka under finner du et intervju med en ungdom som skriver dikt selv. Les intervjuet før du svarer på oppgavene.

Oppgaver:

 1. Hva kan være fordeler og ulemper med at et dikt oppleves som litt vanskelig å lese? Fyll ut ulike argumenter i et skjema som har disse to kolonnene:

  Fordeler 

  Ulemper 

   

   
   
 2. Eline Hystad syns at dikt ikke skal være altfor vanskelige, og at man ikke alltid skal behøve å tolke så mye. Er du enig med henne? Diskuter i klassen.