Dikterfenomenet Yahya Hassan

Den danske forfatteren Yahya Hassan har solgt godt over hundre tusen eksemplarer av diktsamlingen Yahya Hassan. Digte. Han skriver blant annet om sin tøffe barndom, preget av kriminalitet og en voldelig far. Han er blitt drapstruet og blir fulgt av livvakter når han er ute i offentligheten. Han blir av mange omtalt som en slags "rockestjerne" innenfor lyrikk.

I klippet i lenka under ser du deler av et intervju med Hassan fra Bokprogrammet på NRK. Se dette klippet før du svarer på oppgavene under.

Oppgaver:

  1. Stereotypien på en dikter: Skriv ned egenskaper og væremåte du forventer at en person som skriver dikt, har.

  2. I hvilken grad opplever du at denne stereotypien stemmer når det kommer til Yahya Hassan? Diskuter i klassen.

  3. Hvordan blir Hassan når journalisten stiller spørsmål om faren og moren? (Tips: Se på og tolk kroppsspråket hans.)

  4. I diktsamlingen hans er alle diktene skrevet med store bokstaver. Hvilken virkning kan det ha, og hva kan formålet hans være?

  5. Mot slutten av klippet framfører han diktet "BARNDOM", der motivet er en far som mishandler barna sine. Skriv ned svarene dine på disse spørsmålene etter at du har sett framføringen hans.

  • Hvilken virkning får bakgrunnsmusikken?
  • Hva har det å si at han framfører diktet utenat, med lukkede øyne / kun ser ned i gulvet?
  • "Yahya Hassan er en rapper." Skriv ned argumenter for og mot at denne påstanden er riktig.
  • Har dette diktet enderim?