Tolk "Warwick Avenue" av Duffy

Noen artister velger å bruke få virkemidler i musikkvideoene sine. Blir det bare kjedelig, eller kan det ha en sterk effekt på den som ser videoen?

Let på Internett etter den offisielle musikkvideoen til "Warwick Avenue" av Duffy, og se den før du svarer på oppgavene under.

Oppgaver:

  1. Hva slags type musikkvideo vil du si dette er? (Se side 109 i Kontakt for å repetere de ulike typene musikkvideo.) Begrunn svaret ditt.

  2. Hvordan er sammenhengen mellom handlingen i videoen og temaet i sangteksten?

  3. Hva kan være formålet med at videoen er så stillestående, uten variasjon i kamerabruk og bildeutsnitt?

  4. Gjør en undersøkelse i klassen. Hvor mange blir triste eller nedstemte av å se denne videoen?

  5. Hva kan en togstasjon og tog være et bilde på?