Tolk "Am I Wrong" av Nico & Vinz

I 2014 slo den norske gruppa Nico & Vinz gjennom i USA og lå lenge på fjerdeplass på Billboard-lista i USA.

Se musikkvideoen til "Am I Wrong" av Nico & Vinz i lenka under, og svar deretter på oppgavene.

 Oppgaver:

  1. Hva slags type musikkvideo vil du si dette er? (Se side 109 i Kontakt for å repetere de ulike typene musikkvideo.) Begrunn svaret ditt. 

  2. Er det god sammenheng eller stor kontrast mellom handlingen i videoen og temaet i sangteksten? Vis til konkrete eksempler for å begrunne svaret ditt.

  3. Hvordan kommer møtet mellom ulike kulturer fram i denne videoen?

  4. Hva kan være formålet med at det er mange naturbilder, og hva kan denne naturen representere?

  5. Hvilken funksjon har tv-skjermene de går rundt og bærer på i musikkvideoen?
  6. Velg ett eksempel på bruk av fugleperspektiv i videoen, og si noe om hvilken virkning dette perspektivet får.

  7. I siste halvdel av sangen er det et parti på rundt 40 sekunder der det ikke er noen som synger. Her er klippehastigheten høy, og det er stor variasjon i bildeutsnitt og kameraperspektiv. Hvilken stemning skaper dette, og hva tror du de vil fortelle ved å gjøre det slik?

  8. Setter denne musikkvideoen en sak i samfunnet i fokus?

  9. Opplever du at videoen kritiserer noe i samfunnet?

  10. "Måten denne  musikkvideoen er lagd på, gjør mye bra for imaget til artisten." Diskuter påstanden ved å vise til eksempler fra videoen.