Tolk "Take on Me" av a-ha

Sangen "Take on Me" av bandet a-ha er den eneste sangen av en norsk artist som har toppet Billboard-lista i USA (oktober 1985). Mange mener at musikkvideoen til sangen hadde mye av æren for denne suksessen.

Let på Internett etter musikkvideoen til "Take on Me" av a-ha, og se den før du svarer på oppgavene under.

Oppgaver:

  1. Hva slags type musikkvideo vil du si dette er? (Se side 109 i Kontakt for å repetere de ulike typene musikkvideo.) Begrunn svaret ditt.

  2. Hvordan kommer skillet mellom virkelighet og fiksjon (det ikke-virkelige) fram i denne musikkvideoen?

  3. Hva tror du det var med denne musikkvideoen som gjorde at den ble lagt merke til og vant mange priser på midten av 1980-tallet?

  4. Tror du denne musikkvideoen ville blitt lagt merke til på samme måte i dag? Begrunn hvorfor / hvorfor ikke.

  5. Hva tror du er budskapet med slutten i musikkvideoen?