Hva gjør at tegneserien blir morsom?

Alle har litt forskjellig humor, og det er ikke sikkert alle syns at de samme tegneseriene er like morsomme. Hva er det som gjør at en tegneserie blir morsom?

Oppgaver:

  1. Velg en tegneseriestripe du syns er morsom, for eksempel lenken under.

  2. Hva er det som gjør at stripa blir morsom? Vis til konkrete eksempler.
  3. Hvem mener du er målgruppa for tegneserien du har valgt? Begrunn svaret ditt.

  4. Kan du tenke deg noen som ikke vil synes at denne stripa er morsom?

  5. Hva gjør at tegneserier blir morsomme? Diskuter i klassen.