Sammensatt tekst: "Helene Harefrøken" (tegnefilm)

I klippet under finner du en tegnefilm lagd til sangen "Helene Harefrøken" av Alf Prøysen. Se filmen, og svar på oppgavene.

Oppgaver:

  1. Er sangteksten og bildene stort sett a) illustrasjon, b) utfylling eller c) brudd? Vis til noen eksempler for å begrunne svaret ditt. (Les side 89–91 i boka om du trenger å repetere stoffet.)
  2. Hvilke lyder er lagt til i tillegg til selve sangen for å få bedre samsvar mellom lyden og handlingen i bildet?

  3. Hva slags stemning får du når du ser filmen? Begrunn svaret ditt ved å sette ord på hva det er med bildebruken i filmen som gjør at du føler det slik.  
  4. Finn en annen sang med norsk tekst, og spill den av samtidig som du ser filmen. Føler du at filmen får et annet budskap nå, eller blir alt helt meningsløst?