Finn virkemidler i reklameannonser!

Bruker ulike reklamer de samme virkemidlene for å overbevise mottakerne? Det skal du finne ut mer om gjennom denne oppgaven.  

 

Oppgaver:

  1. Finn tre reklameannonser for et produkt eller en tjeneste i norske magasiner eller aviser.

  2. Registrer virkemildene som blir brukt i reklamene, ved at du fyller ut skjemaet under. Sett kryss ved det du finner i hver av reklamene. Du kan kopiere skjemaet og lime det inn i et Word-dokument.

Se side 92–93 og 57–61 i boka hvis det er begreper i tabellen som du trenger forklaring på.

Virkemiddel Navn på reklame 1  Navn på reklame 2  Navn på reklame 3
Logoen er plassert nederst      
Det er henvendelse til "du"       
Det er brukt et tydelig slagord      
Nyhetsargument       
Fornuftsargument       
Autoritetsargument       
Lykkeargument       
Eksklusivitetsargument       
Forklaring av konsekvenser      
Flertallsargument      
Viser til felles verdier      
Viser til konkrete eksempler      
Positivt ladde ord om produktet       
Negativt ladde ord om å ikke bruke produktet      
Humor      
Gjentakelser      
Kontraster