Sammenlikn en norsk og en utenlandsk reklame

Er norske reklamefilmer annerledes enn reklamefilmer fra andre land?

Finn en norsk og en utenlandsk reklamefilm. Det er en fordel om begge filmene er for et liknende produkt, for eksempel en bil, en dagligvarebutikk, et hårprodukt eller sportsutstyr.

Oppgaver

  1. Hva er de største forskjellene mellom de to reklamene? Hva kan være grunner til disse forskjellene, tror du?

  2. Gir de filmene du har valgt, et riktig bilde av hva som er typisk for reklame fra de to landene? Begrunn svaret ditt. (Tips: Du bør kanskje søke etter flere filmer fra de to landene for å lettere se hva som går igjen i reklamefilmene.)
  3. Er det noen som har bodd eller reist mye i andre land og sett mange reklamefilmer på tv der? I så fall: Hva er typisk for reklamefilmer i de landene? Diskuter i klassen.

 

Nettressurser