Reklame før og nå

Tror du det kan være forskjeller på hvordan en reklameannonse er i dag, og hvordan den var i 1950? Er det noe som er likt?

Finn en eldre og en nyere annonse, helst for et liknende produkt (for eksempel kosmetikk eller en bil). Du finner en del eldre annonser i lenka under.  

Oppgaver

  1. Hva er de største forskjellene mellom reklamene, og hva kan være grunner til disse forskjellene?

  2. Er det noen likheter mellom reklamene?

  3. Hva kan de to reklamene fortelle om hvordan samfunnet er i dag, og hvordan det var da den eldre reklamen ble gitt ut? Hvilke verdier og holdninger gjenspeiler de to reklamene, syns du? Begrunn svaret ditt.

Nettressurser