Tolk og vurder en norsk reklamefilm

Du ser sikkert reklamefilmer hver dag enten på tv eller på Internett, og noen har sikkert gjort inntrykk på deg. Finn en norsk reklamefilm du vil tolke. Du kan for eksempel besøke nettstedet i lenka under for å finne noen.

Oppgaver

  1. Hvem tror du er målgruppa for reklamen? Begrunn svaret ditt.

  2. Norsk reklame er kjent for å bruke mye humor. Hvilke eksempler på bruk av humor finner du i reklamefilmen du har valgt? Hva tror du produsenten vil oppnå med å bruke slik humor i reklamen sin?

  3. Vurder reklamen: Kan noen seere bli støtt eller provosert av denne reklamen? Hvordan syns du reklamen fungerer med tanke på å få fram produktet eller tjenesten på en god måte? Begrunn svaret ditt ved å vise til konkrete eksempler fra reklamefilmen.

     

 

Nettressurser