Kan vi stole på at en reklame er sann?

I lenka under ser du hvordan Forbrukerinspektørene på NRK sjekker om det Telenor lover i en av reklamene sine, egentlig stemmer.  

Oppgaver

  1. Hvordan kan du avsløre om en reklame er sann eller ikke?

  2. Søk opp en reklamefilm på Internett, og se den flere ganger. Skriv ned konkrete eksempler fra reklamen som du tror er juks eller usant, og som du bør være skeptisk til.

  3. I klippet blir Telenor konfrontert med resultatet av lydopptakene. Hvordan syns du de framstår, og hva slags inntrykk får du av dem?

  4. I klippet blir det en lang stillhet etter at representantene for Telenor har fått høre resultatet. Hva kan være grunner til at reporteren ikke stiller flere spørsmål og heller lar det være stille?