Hvilke egenskaper trenger du for å jobbe på et sykehjem?

Se videoen om å jobbe på sykehjem. Svar deretter på spørsmålene under. 

  1. Hvorfor syns Karina Johnsen at det er et av verdens fineste yrker? 
  2. Hvilke ulike yrkesgrupper jobber på et sykehjem?
  3. Hvilke egenskaper trenger du for å jobbe på et sykehjem?