Er ungdom glad i å lese bøker?

Se den korte delen av klippet under der programlederen intervjuer ungdom om det å lese bøker.

Oppgave:

  1. Hvorfor tror du ungdommene svarer som de gjør? Hva kan være grunner til at ungdom ikke leser bøker? Begrunn svaret ditt.

  2. Leste du flere bøker da du var yngre?

  3. Tror du voksne leser flere bøker enn ungdom, og i så fall hvorfor? Begrunn svaret ditt.

  4. Hvordan syns du ungdommene blir framstilt av NRK i klippet? Er det noe du reagerer på? Begrunn svaret ditt.