Dramaturgi i en spillefilm

Du har sikkert sett mange filmer og tv-serier, og du husker sikkert noen bedre enn andre. I klippet under forteller en instruktør hva det er viktig å tenke på når du skal lage en god oppbygning av en film, en god dramaturgi.  

Oppgaver

  1. Kan du komme på en spillefilm eller tv-serie der du ble veldig nysgjerrig på å se videre etter anslaget? I så fall: Hva gjorde at du ble nysgjerrig? Del erfaringene deres i klassen.

  2. Velg en tv-serie du kjenner godt til. Lag en liste over de viktigste hovedpersonene i serien, og skriv ned hvilke egenskaper hver av dem har, og hva slags type person du mener at de er.

        a) Stemmer det du finner ut, med det instruktøren sier om at personer ikke bør likne for mye på hverandre? 

        b) Er det noen personer du ville kuttet ut? Begrunn svaret ditt.  

Nettressurser