Dramaturgi i dramatiske tekster

Hva er viktig for å bygge opp en god dramatisk tekst? Hva må du gjøre så publikum skal bli interesserte? I klippet under finner du noen tips til hvordan du kan lage en god dramaturgi i en film, et skuespill eller et hørespill. 

Nettressurser