Høykultur og lavkultur?

Hva forbinder dere med begrepene høykultur og lavkultur?

Diskuter spørsmålet først, og se deretter klippet fra vgtv.

  1. I klippet blandes "høy" og "lav" kultur. Drøft eller diskuter hvilke positive konsekvenser et slikt prosjekt kan ha.
  2. Diskuter i klassen hva som er høykultur, og hva som er lavkultur. Er det slik at høykulturen representerer kvalitet, mens lavkulturen ikke gjør det?
  3. Tror dere forestillingen på Nationaltheatret kommer til å få flere enn vanlig til å gå på teater? Diskuter.