Flerspråklighet - fordeler og utfordringer

Se tv-klippet i lenka under.

  1. Hvordan kan jenta i videoen dra fordel av å være flerspråklig og av å ha et annet morsmål enn norsk?
  2. Hvilke vanskeligheter kan jenta møte på hvis hun har et annet hovedspråk hjemme enn på skolen?