Norske særheter ...

Les artikkelen "Språklege sprell" med spesielle språkfakta fra hele verden.

  1. Norsk språk nevnes tre ganger i artikkelen. Hvilke fakta om norsk/nordiske språk er det som blir nevnt?
  2. I artikkelen nevnes det at nordmenn er uhøflige i forhold til folk fra andre land. Er dere enige? Diskuter.

Nettressurser