Flere språkfamilier i klassen?

Finn ut hvor mange og hvilke språk som er representert i klassen (som noen i hvert fall kan si noen setninger på).

  1. Gjør et nettsøk på hvert av språkene og finn ut hvilken språkfamilie de tilhører. Har dere språk i klassen som hører til en annen språkfamilie enn den indoeuropeiske? Klikk i så fall på lenka og finn ut hvor språkene i denne/disse språkfamilien(e) hører hjemme.
  2. Man antar at det i verden i dag fins mellom 6000 og 7500 språk (antallet kommer an på hva man regner som et eget språk). Men mange språk er i ferd med å forsvinne. Er dette et problem? Diskuter i klassen. Les deretter artikkelen "Språket bare én snakker" (Dagbladet).