Film om norsk språk

Filmen inngår i en serie som handler om de nordiske språkene. Denne filmen handler om hva som særpreger det norske språket.

Sammenliknet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen forteller Amie om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det fins to skriftlige varianter av norsk, bokmål og nynorsk.