Hvorfor sier toåringer: "Jeg gådde til barnehagen"?

Før du leser artikkelen "Jeg gådde til barnehagen": Hva tror du denne setningen betyr: "Mamma, du væmte ikke da jeg og pappa så på hesten."

  1. Hvorfor sier gutten i artikkelen: "Atte, du, kan jeg få en til beik?"  Og hvorfor kaller han hunden Tassen for Tass?
  2. Hvorfor sier barn ofte flere lander og flere huser?
  3. Noen av dere har sikkert småsøsken eller kjenner andre småbarn. Kjenner dere igjen noe av det dere leser om barn og grammatikk?
  4. Tror dere menneskers evne til å lære grammatikk er medfødt? Eller lærer vi å snakke grammatisk riktig av andre? (Dette har språkforskere vært uenige om.) 

Nettressurser