Kjendisbloggere kan få bot for reklame

Mange kjente bloggere nevner navn på produkter i blogginnleggene sine. Noen av dem får også reiser, klær og liknende sponset mot at de nevner dem på bloggen sin. Er dette lov? 

Les avisartikkelen "Kjendisbloggere risikerer store bøter" (vg.no, publisert 24.05.2014).

Ordforklaringer:

  • tvangsmulkt = pengebøter som en person får inntil hun følger de lovene og reglene som gjelder 
  • eksponering av kommersielle aktører = bli utsatt for påvirkning fra bedrifter og andre som ønsker å tjene penger 
  • mange flater = her: ulike medier

Oppgaver:

  1. Hvorfor tror du det er strenge lover og regler for slik reklame i blogger?
  2. Hva tenker du om at bloggeren "Fotballfrue" har eget firma med daglig leder og egen manager? Hva forteller dette om blogg som medium i dag?