Faguttrykk i barnevernet

Klikk på lenka nedenfor og se nyhetsinnslaget fra Østnytt.

  1. Som du ser i tv-innslaget, kan vanskelig fagspråk få alvorlige konsekvenser hvis en av partene i samtalen ikke forstår ordene som brukes. Er dette et problem innenfor ditt programfagområde?
  2. Skriv ned noen tenkte alvorlige konsekvenser av at en framtidig kunde/pasient ikke forstår fagspråket ditt. Del med resten av klassen.
  3. Noter ti fagord fra ditt kommende yrke du tror folk flest vil ha vanskelig med å forstå. Hvordan kan disse ordene forklares på en forståelig måte? Diskuter med en medelev eller i klassen.