Sikkerhetsrisiko for utenlandske arbeidstakere

Se klippet fra Vestlandsrevyen om utenlandske arbeidere i byggebransjen.

  1. Hvorfor har utenlandske arbeidstakere 50 % større sjanse for å bli utsatt for en arbeidsulykke enn nordmenn?
  2. Hvilke andre bransjer enn byggebransjen skal kontrolleres oftere av Arbeidstilsynet?
  3. På s. 73–76 i læreboka finner du konkrete råd for å oppnå god muntlig kommunikasjon. Hvilke av disse kan brukes for å sikre at utenlandske arbeidstakere får med seg viktig sikkerhetsinformasjon?
  4. Diskuter hvilket ansvar kollegaer har for å hjelpe utlendinger på arbeidsplassen i vanskelige kommunikasjonssituasjoner.