På kurs for å kommunisere bedre

Se klippet fra programmet Puls.

1. Hvorfor må legene på kommunikasjonskurs?

2. I hvilke andre yrkesgrupper er kommunikasjon med klient, pasient eller kunde spesielt viktig? Diskuter.

3. Hva gjør legene på kurset? Hvorfor er dette en effektiv metode?

4. Diskuter i hvilken grad muntlig kommunikasjon er viktig i ditt kommende yrke.