Hersketeknikk – en ufin variant av retorikken

Hva er hersketeknikk? Diskuter spørsmålet før dere leser artikkelen på ung.no (se lenke nedenfor).

 

1. I artikkelen listes det opp en rekke former for hersketeknikker. Hvilke kjenner dere igjen? Diskuter hvilke dere mener er de vanligste.

2. Hvem bruker oftest hersketeknikker? Venner, foreldre, lærere, politikere eller andre?

3. Se klippet fra Halvseint. Hvilke hersketeknikker blir trukket fram her?

4. Gå i grupper og lag et lite skuespill hvor noen bruker hersketeknikker for å få det som de vil. Diskuter deretter i klassen hvordan den det går ut over, burde reagere.