Argumenter for og mot leksefri skole

Se tv-klippet om elever som kjemper mot lekser på en ungdomsskole i Møre og Romsdal.

Les artikkelen "Lekser gir ekstra læring". Lytt også til debatten mellom Unge Høyre-politiker Morten Landråk Asbjørnsen og Rødt-politiker Truls Drageset Dydland. Lydklippet finner du midt i artikkelen.

 

1. Noter de viktigste argumentene for og mot lekser i skolen. Tips: Halve klassen kan jobbe med tv-klippet, og den andre halvdelen kan jobbe med artikkelen og lydklippet.
2. Prøv deretter å finne ut hva slags argumentasjonsformer som brukes (merk deg at noen argumenter kan være eksempel på flere argumentasjonsformer). Lag en tabell med to kolonner. Skriv inn argumentene i venstre kolonne og type argumentasjonsform i høyre. Les eventuelt om argumentasjonsformer på s. 56–62 i boka.

Argument             Argumentasjonsform
Eks. Lekser gir foreldene innblikk i hva barna gjør på skolen. Konsekvensargumentasjon   

3. Diskuter hvilke argumenter som er gode, og hvilke som eventuelt ikke er gode. Det er viktig at dere prøver å begrunne hvorfor argumentene er gode eller dårlige.