Bruk av humor i presentasjoner

Gå inn i nettressursen, og se klippet fra Edgar Valdmanis kurs i presentsjonsteknikk.

Oppgaver: 

  1. Hva ber Valdemanis oss om å være spesielt varsomme med å spøke med? Hvorfor trekker han fram akkurat disse emnene? Diskuter i klassen.
  2. Hva sier han om bruk av tegneserier?
  3. Hvorfor viser ikke Valdemanis noen eksempelbilder under presentasjonen sin?
  4. Hvilke to hovedårsaker legger Valdemanis fram for at man skal være varsom med å bruke humor i presentasjoner?