Skriv: Press-skriving om å dele arbeid med andre

På skolen blir du noen ganger bedt om å dele hva du har gjort, med de andre i klassen, enten det er en muntlig framføring eller at du viser fram noe du har skrevet eller tenkt, til noen andre.

Oppgave:

  1. Skriv ned alle tanker du har om det å dele skolearbeider du har gjort, med andre. Skriv i 3 minutter. 
  2. Gå sammen i grupper, og velg ut minst én tanke du deler med de andre på gruppa. 
  3. Tenk for deg selv: Hvilke tanker ville du ikke dele med de andre? Hvorfor føler du det slik? Hva er fordelene og ulempene ved å dele det du har skrevet ned, med andre i klassen?