Skriv: Bør det være fraværsgrense på skolen?

Bør det være sånn at du bare kan være borte en viss prosent av timene for å få lov til å fullføre videregående skole i Norge?

Oppgave:

  1. Skriv et leserinnlegg om hva du mener om denne saken.  

Om du trenger litt inspirasjon og ideer, finner du noen ulike synspunkter på denne saken her: