Skriv: Lag referat fra et klassemøte

Oppgave:

Arranger et klassemøte. Bli enige om en saksliste, med to ulike saker. Sakene bør være noe alle i klassen har meninger om. Her er noen forslag til saker:

  • Hvordan få et enda bedre klassemiljø
  • Hvordan få ned fraværet i klassen
  • Hvordan bli tryggere på hverandre så alle tør å holde muntlige framføringer

Læreren er møteleder.

Alle elevene er referenter, og du skal skrive ditt eget møtereferat etterpå. Du bør derfor ta noen stikkordsnotater underveis. Blir det forskjeller på referatene deres innad i klassen?