Preposisjoner

Preposisjoner er småord som forteller om hvor noe er plassert eller foregår ( taket, foran skjermen). Av og til kan det være vanskelig å vite hvilken preposisjon det er korrekt å bruke. En grunn til dette er at preposisjoner ofte brukes annerledes i talespråket enn i skriftspråket.

To preposisjoner som det er særlig lett å forveksle, er i og . Nedenfor følger noen regler for bruk av preposisjoner i skriftlige tekster:

Vi bruker i om institusjoner i vid betydning og i begrenset eller konkret betydning:

Dette er noe man bør jobbe med i skolen. (= i skoleverket)

Jeg har gått skolen i tolv år.

Jeg ønsker meg en jobb i helsevesenet.

Jeg har jobbet sykehjem annenhver helg det siste året.

 

Når vi skal oppgi hvilken skole vi har utdanning fra, er det også vanlig å bruke ved:

               Jeg tok Vg2 elenergi ved Heimdal videregående skole.

 

Vi kan bruke både i og om kompetanse og ferdigheter:

               Jeg har god kompetanse i engelsk.

               Jeg er god i engelsk.

               Jeg har god kompetanse i/på ikt.

               Jeg er god i/på ikt.

               Firmaet vårt har høy kompetanse i/på miljøvennlig teknologi.

 

Om konkrete ferdigheter bør vi bruke til, ikke på:

Jeg er god til å kjøre truck.

Jeg er flink til å behandle kunder.

 

Etter ordet krav kan vi ha flere preposisjoner:

               De ansatte har fremmet krav om høyere lønn.

               Jeg mener jeg har krav tre uker sammenhengende sommerferie.

               Kundene stiller store krav til kvalitet.       

 

brukes ofte i uformelt språk. Du bør unngå uttrykkene nedenfor i brev og andre tekster med strenge krav til korrekt språk:

               Jeg har et nytt prosjekt på gang.

Bedre: Jeg holder på med et nytt prosjekt.

Jeg mener jeg har rett på penger.

Bedre: Jeg mener jeg har rett til penger.

Bedriften vår kjører på kvalitet.

Bedre: Bedriften vår er opptatt av kvalitet.

Test deg selv