Da/når

Lurer du på når du skal skrive da, og når du skal skrive når? En av grunnene til at det er lett å forveksle disse ordene, er at da og når brukes om hverandre i talespråket. Det er særlig vanlig å bruke når der rettskrivningsreglene sier at vi skal ha da.

En kjent tommelfingerregel sier: «Den gang da og hver gang når.» Med «Den gang da» mener vi at vi bruker da om hendelser som har skjedd én gang i fortiden: «Da jeg var ferdig med Vg2, gikk jeg to år i lære.»

«Hver gang når» betyr at vi bruker når om hendelser som gjentar seg: «Når jeg har ferie, pleier jeg å jobbe i klesbutikk.» Dette gjelder også for hendelser som har skjedd flere ganger i fortiden: «Når vi skulle ut på byggeplassen, måtte vi alltid ha på verneutstyr.» I tillegg bruker vi når om hendelser som vil finne sted i framtiden: «Når jeg blir ferdig med læretiden, ønsker jeg å jobbe som servitør.»

Hvis du skal skrive et handlingsresymé av en tekst, er det vanlig å bruke såkalt historisk presens. Da bruker du nåtidsformen av verbene, selv om du forteller om noe som allerede har skjedd: «Når jentene oppdager at Lill-Miriam er druknet, løper de av gårde til balletten.» Når du bruker historisk presens, skal du bruke når selv om du skriver om fortiden.

Test deg selv