Orddeling (særskriving og sammenskriving)

Mange deler opp sammensatte ord og skriver for eksempel yrkes fag i stedet for yrkesfag. Deling av sammensatte ord kaller vi særskriving, mens det å skrive sammensatte ord som ett ord er sammenskriving. Hovedregelen for norsk er at sammensatte ord skal skrives som ett ord, det vil si ha sammenskriving (yrkesfag). Mange gjør feil her og bruker særskriving i stedet.

Det er vanlig å forklare særskrivingsfeil med at vi blir påvirket av engelsk. I engelsk er nemlig særskriving mye vanligere enn i norsk. Kyllingsalat heter for eksempel chicken salad, og forsikringsselskap heter damage company.

Feil bruk av særskriving kan føre til misforståelser eller få en komisk effekt som ikke er ment. En norsk bok betyr for eksempel en bok som er skrevet og utgitt på norsk, mens en norskbok er læreboka du bruker, Kontakt. Det er også forskjell på en dyrlege og en dyr lege, for ikke å snakke om på toalettruller og toalett ruller!

For å finne ut om et ord skal ha sammenskriving eller særskriving, kan du bruke en uttaletest: Hvis ordet uttales med ett hovedtrykk, som regel på første del av ordet, skal ordet ha sammenskriving. Dette gjelder for eksempel dyrlege (= veterinær). Hvis ordet uttales med likt trykk på begge deler av ordet, skal ordet ha særskriving. Det siste er korrekt skrivemåte for dyr lege i betydningen en lege som tar seg godt betalt.

Uttrykkene nedenfor får ulik betydning med særskriving og sammenskriving:

Dette er altfor dyrt!

Han gjør alt for henne.

Ifølge bruksanvisningen skal skapet monteres slik.

De kom i følge til festen.

Jeg tok bussen ettersom du ikke kom. (ettersom = fordi)

Virkningen vil avta etter som tida går. (etter som = etter hvert som)

Vi har lett overalt. (= alle steder)

Jeg elsker deg over alt! (= over alt annet)

En del uttrykk skal ha særskriving på norsk selv om de uttales med ett hovedtrykk. Dette gjelder blant annet tidsuttrykk som er satt sammen av preposisjonen i og et substantiv, for eksempel i dag og i fjor. Her er regelen at hvis du kan sette inn ordet hele mellom preposisjonen og ordet som kommer etter (i hele dag), skal ordet særskrives.

Følgende uttrykk skal også ha særskriving:

til stede

på tide

etter hvert

for så vidt

selv om

i alle fall (Men: iallfall)

i hvert fall