Bruk av kilder

 

Kildekritikk Ingrid Ellingsen

Du trenger ofte kilder når du skal skrive tekster. Vet du hvilke kilder du kan bruke, og hvordan du skal skrive en kildeliste? Her finner du oppgaver som blant annet handler om dette.